Váš poradce v oblasti správy pohledávek
  • Profesionalita
  • Flexibilita
  • Rychlost
 
Rychlý kontakt

Správa pohledávek


  • nepožadujeme zálohy a žádné platby předem
  • přebíráme do správy celé soubory pohledávek, jakož i jednotlivé pohledávky
  • individuálně přistupujeme ke každému případu
  • podáváme pravidelné informace o stavu pohledávek
  • neúčtujeme náklady spojené s administrativou a inkasem pohledávek
  • účtujeme odměnu až po skutečné úhradě dluhu nebo jeho části dlužníkem 

Pohledávky bývají v účetnictví často dosti významnou položkou aktiv.

Stále více podnikatelů neplní své smluvní povinnosti, přitom je však jen málo těch, kteří opravdu nejsou schopni své závazky vyrovnat. Většina těchto dlužníků získává vlastně lehko dostupný, ale hlavně velmi levný úvěr a žije tak na úkor svých dodavatelů.

Čím je pohledávka starší, tím se hůře vymáhá a hlavně klesá její hodnota. Z tohoto hlediska lze logicky konstatovat, že čím dříve se zahájí správa pohledávky, tím rychleji je dosaženo platby od vašeho odběratele. To je také hlavním a nejdůležitějším důvodem pro včasné zahájení správy pohledávek společností CREOL Invest s.r.o., což vede k dosažení co nejlepších výsledků vlastního CASH Flow. Firma používá speciálně vyvinutý software pro tuto činnost.

Naší snahou je získat pro věřitele maximum informací (např. uznání dluhu, závazku) tak, aby v případě neúspěchu mimosoudního vymáhání, měl dostatek informací pro další, např. soudní řešení celé záležitosti.

 

 

Přínosy správy pohledávek pro vaši firmu

Minimální náklady na vymáhání pohledávek.

Náklady, které musela vaše firma dříve vynaložit na administrativu, mzdy včetně odvodů (dovolené, nemocenská apod...), kontrola vlastních zaměstnanců, telefony, mobily, faxy, kancelářské vybavení vč. počítačů, automobily a jejich provoz..., jsou ve skutečnosti mnohem vyšší než odměna naší společnosti. Navíc naše práce je z vašeho pohledu službou, která je pro vás přímou nákladovou položkou.

Snížení počtu pohledávek po splatnosti a zlepšení platební morálky vašich odběratelů.

Snížení počtu nedobytných pohledávek, tedy zlepšení vašeho CASHflow.

Čas a úsilí vynaložené na vymáhání pohledávek, můžete zaměřit již pouze na vaše podnikatelské aktivity.

Z pohodlí Vaší kanceláře Vám zajistíme všechny služby spojené s mimosoudním vymáháním pohledávek, případně zprostředkování soudního řešení.


On-line kontaktní formulář  |  +420 585 418 123  |  info@creol.cz  |   ©2007-2012 CREOL Invest s.r.o. Textový režim TOPlist